1 Fav'a Kabe'yi yağmlayan ve Hacerü'l-Esved'i (Kabe'nin köşesindeki siyah taşı) çalan Karmatîler'den bahsederim. Bu gün müslüman anarşistler tarafından sıklıkla okunan öğretilerinden bir kaç anarşist yorumla beraber.

@kirinti@mstdn.social biraz da oğlan şeyh maşuki okusanız keşke...

(...)
* Hallac’ın sık sık zikredilen bu beyti, bilhassa katı dindar çevrelerce sürekli tenkit edilmiştir. Beytin farklı varyantları vardır. Burada Hallaç, cezbe hâlindeyken namazın insanı bu hâlden çekip alarak, dindarların şeriat çerçevesindeki dünyasına geri getirmekte olduğunu; diğer bir deyişle, Tanrı’dan kopmak, ayrılmak mânâsına geldiğini anlatmak isliyor.

Konuyu göster

Sâlik kemalat duygusuna erişince
Kendinden geçer, artık düşünmez vahdeti
Şahadet eder Hakikate; aşkın ona öğrettiği
Namaz, âşıklar için bir küfürdür sadece *
(...)

Din ile örülmedi fevkal’i beşer halin
Madde ile manayı ayıramadı o cehl!
Ya divane dediler ya da isyan ahvalin
Çözülemeyen âşık, ah! Ulaşılmayan ehl!
Her âlim kâfirlikle ille de suçlanacak
İlle yakacak alaz buz tutan nefesleri
Her maşuk küllerine üfleyip de anacak
O yüzden susmayacak Hallac Hallac sesleri…

Konuyu göster

Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır! O halde iğreti dünya hayatı sizi sakın aldatmasın! O yaman aldatıcı, o çok gururlu, sizi sakın Allah ile aldatmasın. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır; öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı(lar) da, sizi Allah ile (Allah'ın adını kullanarak) aldatmasın. FATIR,5.

mahalle.li

Özgür yazılım, özgür toplum.